Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende personen:

 

Jan de Graaf
voorzitter

Jorrit Snijder
vice-voorzitter

Jan Kousemaker
lid

Anna Steutel
lid

Riana Snelders
lid

Anya Luscombe (per 1-1-2020)
lid