GMR

Onze Wijs heeft een GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad).

De GMR is een wettelijk voorgeschreven inspraakorgaan, waarin ouders en personeel samenwerken aan een gezonde organisatie.

De GMR is de gesprekspartner van het College van Bestuur en behartigt de belangen van de stichting.
Zij bestaat uit 5 ouderleden en 5 personeelsleden, die door de medezeggenschapsraden van de scholen van Onze Wijs zijn voorgedragen/gekozen.

De GMR heeft met name de taak de ideeën van de organisatie op beleidsmatig gebied te controleren. Zij geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het College van Bestuur. Beleidsnotities worden na enkele jaren geëvalueerd. De GMR vindt het belangrijk om in een vroegtijdig stadium bij ontwikkelingen te worden betrokken en daarin een actieve rol te hebben.

Belangrijke voorbeelden zijn: een goede uitwerking van de missie en visie van Onze Wijs, een gezond financieel beleid, een goed huisvestingsbeleid, een goed personeelsbeleid, goed beleid op veiligheid in en om de school, een goede open communicatiestructuur etc. De GMR onderhoudt via de daarvoor aangestelde contactpersonen een direct contact met de MR-en.

De GMR bestaat op dit moment uit:

Ria van de Berge (personeel, lid)

Werner Braspenning (personeel, lid)

Marja Geerse (personeel, lid)

Heleen Gideonse (personeel, lid)

Jolanda de Pagter (personeel, lid)

Kenny Ebert (ouder, voorzitter)

Daniëlle Visser (ouder, secretaris)

Serge Stange (ouder, lid)

Jordy de Werd (ouder, lid)

 

De verdeling voor contactpersonen per school is als volgt:

Daniëlle Visser: De Aventurijn en Palmenhof

Kenny Ebert: Cypressenhof

Jordy de Werd: Louise de Colignyschool

Werner Braspenning: De Burcht-Rietheim

Heleen Gideonse: Het Kompas

Ria van de Berge: Oleanderhof

Jolanda de Pagter: Het Vlot/Ichtusschool

Serge Stenge: Acaciahof

Marja Geerse: Wilgenhof

Mocht u contact willen met de GMR dan kunt u dit doen door een mail te sturen naar de secretaris. Uw vraag en/of opmerking zal dan op de juiste plaats terecht komen. Het emailadres is: gmr@onzewijs.nl.

Jaarverslagen

Jaarverslag GMR 2016-2017.doc

Jaarverslag GMR 2017-2018

Jaarverslag GMR 2018-2019.doc

 

Notulen

Notulen GMR vergadering 28 september 2017

Notulen GMR vergadering 7 december 2017

Notulen GMR vergadering 25 januari 2018

Notulen GMR vergadering 19 april 2018 vs bestuurder

Notulen GMR vergadering 14 juni 2018

Notulen GMR vergadering 27 september 2018

Notulen GMR vergadering 1 november 2018

Notulen GMR-vergadering 13-12-2018

Notulen GMR 24-01-2019

Notulen GMR 14-03-2019

Notulen GMR 20-06-2019

Notulen GMR 03-10-2019

Notulen GMR vergadering 12 december 2019

Notulen GMR vergadering 13 februari 2020